District-wise Public Foodgrain Storage Capacity (As on 14.09.2017)
  (in metric tons) (in metric tons)
District LSD CSD Silo All Types District LSD CSD Silo All Types
No Capacity No Capacity No Capacity No Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity
Dinajpur 25 66500 1 20500     26 87000 Dhaka 5 6250 2 40500     7 46750
Thakurgaon 12 43250         12 43250 Narayanganj 4 4300 1 11700 1 50000 5 66000
Panchagarh 8 22500         8 22500 Narshindhi 7 16250         7 16250
Rangpur 9 20000         9 20000 Munshiganj 7 16340         7 16340
Lalmonirhat 7 16500         7 16500 Gazipur 5 9000         5 9000
Kurigram 9 25000         9 25000 Manikganj 8 14000         8 14000
Gaibandha 11 30250         11 30250 Mymensingh 19 36500 1 30000     20 66500
Nilphamari 7 25000       7 25000 Netrokona 14 19000         14 19000
Rangpur Div 88 249000 1 20500 0 0 89 269500 Kishoreganj 14 28750         14 28750
Bogra 23 60000 1 54250 1 25000 23 139250 Jamalpur 8 17300         8 17300
Joypurhat 7 28100         7 28100 Sherpur 5 20000         5 20000
Rajshahi 12 25850         12 25850 Tangail 14 34618         14 34618
Natore 7 10000         7 10000 Rajbari 4 10500         4 10500
Noagaon 19 39250         19 39250 Faridpur 8 15500         8 15500
Nowabganj 7 19500         7 19500 Gopalganj 6 11500         6 11500
Pabna 10 30000 1 52500     11 82500 Madaripur 7 19000         7 19000
Sirajganj 10 32500       10 32500 Shariatpur 6 11000       6 11000
Rajshahi Div 95 245200 2 106750 1 25000 98 376950 Dhaka Div. 141 289808 4 82200 1 50000 146 422008
Khulna 8 8000 2 136900 1 800 11 145700 Chittagong 16 22500 2 173624 1 100000 19 296124
Bagerhat 9 16000         11 16000 Cox's bazar 10 22000         10 22000
Satkhira 11 17500         9 17500 Rangamati 13 7000         13 7000
Kushtia 8 15500         8 15500 Khagrachari 11 8250         11 8250
Chuadanga 5 15250         5 15250 Banderban 8 5000         8 5000
Meherpur 3 5000         3 5000 Noakhali 11 23000         11 23000
Jessore 10 19000         10 19000 Laxipur 6 11500         6 11500
Jhenidah 9 17500         9 17500 Feni 6 12750         6 12750
Megura 6 10000         6 10000 Comilla 17 39000         17 39000
Narail 5 7500       5 7500 B.Baria 10 17500     1 50000 10 67500
Khulna Div. 74 131250 2 136900 1 800 77 268950 Chandpur 7 8000 1 7000   7 15000
Barisal 10 15500 1 22780     11 38280 Chittagong Div. 115 176500 3 180624 2 150000 120 507124
Jhalakathi 4 9125         4 9125 Sylhet 15 17050         15 17050
Perojpur 8 16000         8 16000 Moulvibazar 10 11000         10 11000
Bhola 7 15250       7 15250 Habiganj 13 20250         13 20250
Patuakhali 8 17500         8 17500 Sunamganj 14 21400         14 21400
Barguna 6 13000         6 13000 Sylhet Div. 52 69700 0 0 0 0 52 69700
Barisal Div. 43 86375 1 22780 0 0 44 109155 Bangladesh 608 1247833 13 549754 5 225800 626 2023387
Source: MISM, DG Food